Z znanjem do boljšega zdravja

Javni posvet o evalvaciji zakonodaje na področju materialov za stik z živili (FCM)

18. 02. 2019
Evropska komisija je objavila javno posvetovanje o evalvaciji zakonodaje na področju materialov za stik z živili (FCM).

Materiali za stik z živili so vsi materiali, ki prihajajo v stik z živili:  embalaža, kuhinjska posoda, kuhinjski pripomočki in drugi materiali, ki se uporabljajo za profesionalno uporabo (proizvodnjo, pripravo, shranjevanje in distribucijo živil).

Zakonodaja na tem področju predstavlja osnovo za zagotavljanje varnosti teh materialov, postavlja pravila o označevanju materialov, dokumentaciji potrebni za ugotavljanje in dokazovanje skladnosti in sledljivosti. Dobra zakonodaja omogoča dobro zaščito zdravja, upošteva zahteve potrošnikov in omogoča dobro funkcioniranje notranjega trga.

Posvetovanje je namenjeno vsem deležnikom, ki jih zanima zakonodaja o FCM, splošni javnosti,  podjetjem vključenim v kateri koli fazo dobavne verige materialov  in njihovim evropskim ali nacionalnim predstavnikom, nevladnim in potrošniškim organizacijam, javnim organom in laboratorijem uradnega nadzora.

Rok za podajanje mnenj je 6. maj 2019. Vse podrobnosti so objavljene na sledečem spletnem naslovu (tudi v slovenskem jeziku).

Vabljeni!