Z znanjem do boljšega zdravja

Izpiranje vodovodnega omrežja v javnih objektih

19. 12. 2007
V času počitnic, praznikov ipd., je poraba pitne vode v javnih objektih zmanjšana ali prekinjena. Pogosto se zgodi, da so zato tam odvzeti vzorci pitne vode neskladni.

Ljubljana, 02. avgust 2007

Dopis št.: 310 – 522 / 1-2 / 07-10 

 

Izpiranje vodovodnega omrežja v javnih objektih

 

Spoštovani,

Prosimo vas, če lahko obvestite lastnike ali upravljavce javnih objektov, ki so v vaši pristojnosti, da naj pred začetkom novega šolskega leta, poskrbijo za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja, ki se opravi s povečanim pretokom z vodo iz omrežja upravljavca; čas izpiranja naj znaša najmanj 15 minut, po možnosti naj se izpira v sunkih s turbulentnim tokom (Več v: Priporočila lastnikom objektov o ukrepih  za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje).

Tudi v primeru manjših posegov na hišnem omrežju, po izvedbi novih del ali po sanacijah na kateremkoli delu hišnega vodovodnega omrežja, naj bo zagotovljena izvedba izpiranja ali dezinfekcije tega dela omrežja, priporočamo izvedbo dezinfekcije (Več v: Navodilo za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja). Lastniki ali upravljavci javnih objektov naj o teh ukrepih vodijo evidenco.

Priporočamo tudi, da naj voda na vsaki pipi, vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali (Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja).

Predlagamo, da se lastniki ali upravljavci javnih objektov, pred izvajanjem omenjenih aktivnosti, po nasvet obrnejo k upravljavcu sistema za oskrbo s pitno vodo, ki naj s svojim tehničnim znanjem svetuje lastniku objekta. 

Podrobnejša priporočila in navodila glede pitne vode lahko najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

Lepo Vas pozdravljamo.

 

Pripravila:

Katarina Bitenc                                         Ana Hojs

Aleš Petrovič                                        predstojnica CZE