Z znanjem do boljšega zdravja

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja v objektih v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe,…)

13. 08. 2022
V času počitnic, praznikov ali zaprtja dejavnosti je poraba vode v objektih v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe…) zmanjšana ali prekinjena, zato lahko pride do zastajanja in dviga temperature vode v hišnem vodovodnem omrežju. Posledično tako v omrežju prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov ali izločanja nevarnih snovi iz omrežja v pitno vodo, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.

Vsem lastnikom in/ali upravnikom javnih objektov zato priporočamo, da po daljšem zaprtju objekta poskrbijo za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja, ki se opravi tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v objektu za najmanj 15 minut oz. do stabilizacije temperature (več v: Priporočila lastnikom objektov o ukrepih  za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje). Svetujemo, da redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja izvajate skozi vse leto in s tem zagotavljate pretočnost na vseh pipah v objektu;  izpiranje naj se opravi po vsakem obdobju, ko voda v omrežju dlje časa stoji (npr. na začetku delovnega tedna, po praznikih idr.).

Priporočamo tudi, da naj voda na vsaki pipi, vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali (Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja). Predvsem je redno točenje vode na pipi pomembno tam, kjer se voda uporablja za pripravo napitkov za otroke – najpogosteje je to pipa v kuhinji!

Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

Priporočamo, da se lastniki ali upravljavci javnih objektov pred izvajanjem omenjenih aktivnosti po nasvet obrnejo k upravljavcu sistema za oskrbo s pitno vodo, kar je še posebej pomembno v času suše in pomanjkanja vode v vodovodu, ko je razglašen omejitveni ukrep uporabe in obveznega varčevanja s pitno vodo.

Priporočamo, da  uporabnike vode v javnem objektu opozorite na skrbno in varčno ravnanje s pitno vodo.

Podrobnejša priporočila in navodila glede pitne vode lahko najdete na naslednji povezavi.