Moj življenjski slog

Izobraževanje Vzgoja v dobi digitalnih medijev

27. 09. 2017
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo v septembru 2017 izvedli tri izobraževanja za vzgojitelje v vrtcih in učitelje v osnovnih šolah o vzgoji v dobi digitalnih medijev.
 
Podatki o rabi digitalnih medijev med mladimi (dr. Mirna Macur, Nacionalni inštitut za javno zdravje)
Najprej smo predstavili podatke o rabi digitalnih medijev med mladimi – slovenske podatke, ki so na voljo, predvsem o problematični rabi interneta med mladimi, o pretiranem igranju računalniških iger in o kriterijih zasvojenosti z njimi.
Predstavitev se nahaja na naslednji povezavi.
 
Zdravi otroci, odporni na pasti digitalnih medijev (dr. Katarina Kompan Erzar, Študijsko-raziskovalni center za družino)
Značilnost otrokovega zgodnjega razvoja je oblikovanje varne navezanosti v odnosu do doraslih, ki skrbijo zanj. Prav varna navezanost je tudi najmočnejši varovalni dejavnik tako pri razvoju osebnostne čvrstosti, kot tudi čustvene odpornosti na razvoj odvisniškega vedenja. Varno navezan otrok, ki je deležen močnega čustveno fleksibilnega in varnega stika z odraslim, posledično razvije tudi učinkovito regulacijo čustvovanja, impulzov, ter druge sposobnosti prefrontalnega korteksa, je otrok, pri katerem se odvisnosti od medijev ni treba bati. V predavanju smo osvetlili osnovna spoznanja zdravega razvoja otrokovih možganov in prikazali načine učinkovitega rokovanja z izzivi, ki jih ta razvoj prinaša odraslim, ki za otroka skrbijo. Odrasli je namreč tisti, ki s svojim ravnanjem in odzivanjem neposredno oblikuje nevrološko podlago otrokovega delovanja in vedenja.
Predstavitev se nahaja na naslednji povezavi.
 
Vpliv medijev na otroke – raziskave in primeri s prakse (dr. Andrej Kovačič, Fakulteta za medije)
Kako mediji delujejo? Na kakšen način skušajo ohraniti pozornost mladih in kaj v resnici sporočajo? V predstavitvi smo si ogledali nekaj primerov medijskih vsebin in skritih sporočil v njih. Predstavili smo trende v izpostavljenosti medijem tako v svetu kot v Sloveniji (projekt Medijska pismenost) in podali nekaj priporočil glede varne rabe medijev. 
Predstavitev se nahaja na naslednji povezavi.
 
Kdo so otroci in mladostniki, ki preveč časa preživijo pred zasloni in kako jim pomagati? (Špela Reš, Logout)
Otroci in mladostniki vedno pogosteje prehajajo med različnimi zasloni: televizorjem, igralnimi napravami, pametnimi telefoni, tabličnimi, prenosnimi in namiznimi računalniki. Tudi vzgojno varstvene organizacije se srečujejo z različnimi dilemami in vprašanji glede ustrezne "e-vzgoje" otrok in mladostnikov ter kako svetovati staršem. Predstavitev je zato naslovila vprašanja o tem Kdaj je uporaba naprav priporočljiva? Katere so primerne in katere neprimerne vsebine? Kakšen je vpliv računalniških iger in drugih spletnih vsebin na razvoj otroka/mladostnika? Kako lahko vzgojitelji, učitelji in strokovni delavci prepoznajo prekomerno uporabo ali zasvojenost s spletom? Kateri so rizični in kateri varovalni dejavniki pri razvoju zasvojenosti s spletom? Kaj lahko vrtec ali šola ukrene za preprečevanje zasvojenosti s spletom?
Predstavitev se nahaja na naslednji povezavi.