Z znanjem do boljšega zdravja

Izbruh salmoneloze v Sloveniji

05. 04. 2019
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) preiskuje izbruh salmoneloze v Sloveniji.

V mesecu marcu je bil zaznan izbruh salmoneloze, ki je zajel več obratov javne prehrane. Epidemiološka preiskava je v teku. Vir okužbe v tem trenutku še ni znan. V preiskavi sodelujejo inšpektorji UVHVVR, epidemiologi NIJZ, mikrobiologi Nacionalnega inštituta za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo.

Poteka zbiranje dodatnih informacij in dodatna laboratorijska potrjevanja. Inšpektorji načrtujejo nadaljnje izredne inšpekcijske nadzore v obratih javne prehrane s poudarkom na sledljivosti surovin in dobri higienski praksi.

V Sloveniji smo sicer zaznali tudi druge, za ta čas značilne virusne črevesne okužbe, ki niso povezane z zgoraj omenjenim izbruhom.

Javnost bomo sproti obveščali o novih izsledkih in morebitnih ukrepih ali priporočilih.