Hrup

Hrup, ki ga povzročajo predmeti splošne rabe

05. 09. 2014
Pri uporabi različnih predmetov, ki povzročajo zvok, je potrebno preprečiti prekomerno izpostavljenost uporabnika hrupu oziroma zvoku, ki ga poslušamo. Posebna previdnost je potrebna pri rabi otroških igrač in prenosnih predvajalnikov glasbe.

Znanstveni odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja (SCENIHR) je leta 2008 objavil Mnenje o potencialnem tveganju za zdravje pri izpostavljenosti zvoku pri poslušanju glasbe prek prenosnih predvajalnikov glasbe in pri rabi mobilnih telefonov. Pri poslušanju glasbe je potrebno omejiti jakost zvoka in dolžino časa poslušanja glasbe. Prekomerna izpostavljenost lahko povzroči poškodbe sluha, ki se lahko kažejo tudi kot šumenje v ušesih ali tinitus. To je znak, ki nas opozarja na možnost trajne okvare sluha.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo v anketi »Kako pogosto poslušaš glasbo in kakšna zvrst glasbe ti je najbolj všeč?« o navadah poslušanja glasbe z uporabo prenosnih predvajalnikov vprašali 1.635 mladostnikov od 12 do 19 leta starosti. Rezultati študije so pokazali, da kar 12,4 % mladostnikov s svojimi navadami poslušanja glasbe tvega, da bo pri njih v večletnem časovnem obdobju prišlo do poškodbe sluha.

Priporočamo previdno uporabo prenosnih predvajalnikov glasbe in zaščito pred prekomerno izpostavljenostjo hrupu z uporabo ušesnih čepkov v primerih, ko na raven jakosti zvoka ne moremo vplivati sami oziroma se mu ne moremo izogniti.

Na napake, ki jih opazimo pri tovrstnih predmetih, na primer pri igračah, ki povzročajo  prekomeren in neprijeten hrup, opozorimo Urad RS za varstvo potrošnikov.

Pristojni organi za izvajanje predpisov na tem področju sta Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in Urad RS za varstvo potrošnikov.

Dodatni materiali in povezave:

  1. Mnenje o potencialnem tveganju za zdravje pri izpostavljenosti zvoku pri poslušanju glasbe prek prenosnih predvajalnikov glasbe in pri rabi mobilnih telefonov http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf
  2. Zakon o varstvu potrošnikov http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513#
  3. Delfar N, Jeram S. 2014. Kako pogosto poslušaš glasbo in kakšna zvrst glasbe ti je najbolj všeč?: poročilo o raziskavi. Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje
  4. Jeram S, Delfar N. Preliminary results of the study on usage of portable music players and future plans for public policy in Slovenia. V: Program and abstract booklet. Nara: institute of Noise Control Engineering of Japan, 2014, str. 1-7.
  5. Jeram S, Breznikar D. 2012. Dolgotrajno poslušanje glasbe, šumenje v ušesih in naglušnost. Enboz, ISSN 2232-3139, mar. 2012, letn. 2, št. 3, str. 12-20.
  6. Zgibanka »Kako pogosto poslušaš glasbo in kakšna zvrst glasbe ti je najbolj všeč?« je bila pripravljena ob Mednarodnem dnevu ozaveščanja o hrupu 2014 in povzema rezultate ankete o navadah poslušanja glasbe z uporabo prenosnih predvajalnikov med slovenskimi mladostniki.
  7. Plakat »Hrupna glasba nam lahko trajno poškoduje sluh« so prostovoljno izdelali Peter Starič, Erik Margan, Sonja Jeram in Miki Muster z namenom ozaveščanja mladostnikov o nevarnosti, ki jo za njihov sluh predstavlja preglasna glasba. Plakat je brezplačno na razpolago za ponatis in distribucijo.

 

 

Datoteke: