Z znanjem do boljšega zdravja

Genotoksičnost pesticidov, vključenih v spremljanje stanja pitne vode v Sloveniji

02. 06. 2014
Pesticidi, ki se uporabljajo za zatiranje bolezni in škodljivcev rastlin, lahko vplivajo tudi na zdravje ljudi. Med potencialno škodljive učinke pesticidov na zdravje ljudi sodi tudi genotoksično delovanje - nastanek trajnih sprememb na deoksiribonukleinski kislini (DNK), t.i. mutacij.

Posledica mutacije v telesni celici je lahko razvoj raka, mutacija v spolni celici pa se lahko prenese na potomce in sproži razvoj dedne bolezni ali povzroči splav. Genotoksični potencial snovi določamo s sklopom predpisanih testov. V okviru spremljanja stanja pitne vode v Sloveniji se določa prisotnost 55 pesticidov. Rezultati študij genotoksičnosti so znani za 23 od 55 pesticidov in nobeden od teh 23 nima genotoksičnega potenciala. V sklopu z zakonsko predpisanimi testi se določa tudi genotoksičnost nekaterih presnovkov pesticidov, ki nastajajo v organizmih in okolju. Ni pa znano, kako je z genotoksičnostjo pesticidov, ki so že dolgo v uporabi, kako se presnavljajo in kako delujejo na DNK v kombinaciji z drugimi pesticidi in kemikalijami v pitni vodi. Zaradi nepredvidljivih in za zdaj še nepoznanih dogajanj v organizmih in okolju je za zdravje ljudi najbolj pomembno, da je vsebnost pesticidov v pitni vodi čim nižja.

Dokument si lahko ogledate v spodnji priponki.

Datoteke: