Z znanjem do boljšega zdravja

Evropsko skupno ukrepanje na področju protimikrobne odpornosti in okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo

13. 09. 2017
Evropska komisija, oblikovalci politik in organizacije iz 28 držav so se danes sestali na francoskem ministrstvu za zdravje v Parizu in začeli evropsko skupno ukrepanje na področju protimikrobne odpornosti in okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo (EU–JAMRAI), ki ga usklajuje Francija (francoski Nacionalni inštitut za zdravje in medicinske raziskave - INSERM, ob podpori francoskega Ministrstva za zdravje). Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sodeluje kot partner v projektu.

Namen skupnega ukrepanja EU–JAMRAI je združiti sodelujoče države članice EU in mednarodne organizacije, inštitute in univerze, ki prispevajo k reševanju protimikrobne odpornosti (AMR) in okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo (angl. »healthcare associated infections» – HAI). Izkoristil bo obstoječe pobude in predlagal konkretne ukrepe za zmanjšanje bremena AMR.

Odpornost bakterij proti antibiotikom je velik javnozdravstveni problem

AMR predstavlja velik javnozdravstveni problem, zaradi katerega strokovnjaki do leta 2050 napovedujejo 10 milijonov smrtnih žrtev po vsem svetu, če ne bo sprejetih primernih ukrepov. K soočanju z omenjeno problematiko, ki v EU vpliva na približno 25.000 smrtnih primerov letno, bo prispeval s strani EU financirani projekt EU–JAMRAI.

Namen sodelovanja je spodbuditi vedenjske spremembe na ravni posameznika in skupnosti ter se spoprijeti s to perečo težavo v okviru pristopa »One Health« (ang. »Eno zdravje«), pri čemer je treba upoštevati preprečevanje in nadzor AMR pri ljudeh, živalih in okolju.

Trenutno potekajo različne mednarodne in evropske pobude na področju AMR, kot so Svetovni akcijski načrt Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), nedavno sprejeti akcijski načrt EU, Pobuda za skupno načrtovanje programa na področju AMR (JPI AMR) in sklepi Sveta EU o AMR. Cilj EU–JAMRAI je zato prispevati k usklajenemu sprejemanju in izvajanju politik za nadzor AMR in HAI, v vseh državah članicah EU.

Mednarodno povezovanje ključnih organizacij in posameznikov

V skupnem ukrepanju bo sodelovalo najmanj 44 partnerjev in 38 sodelujočih deležnikov iz vse Evrope. Svoje strokovno znanje bodo prispevale tudi ključne mednarodne organizacije, kot so urad Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo (»WHO Europe»), Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) in Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), ter tako zagotovile skladnost z obstoječimi pobudami. Poleg tega bodo v EU–JAMRAI sodelovali predstavniki zdravstvenih delavcev, bolnikov in industrije.