Z znanjem do boljšega zdravja

Evropska unija je podaljšala dovoljenje za uporabo glifosata za nadaljnjih pet let

05. 12. 2017
Glifosat je aktivna snov v številnih sredstvih za zatiranje plevela.

V zadnjih dveh letih je potekalo veliko razvnetih razprav o škodljivosti glifosata,  ki se bodo nedvomno nadaljevale tudi v prihodnje.  Na NIJZ bomo nadaljevali s toksikovigilanco. 

Več informacij o glifosatu lahko najdete na spletni strani NIJZ na naslednji povezavi.

Stališča različnih deležnikov v zvezi z glifosatom lahko poslušate na naslednji povezavi(posnetek oddaje na RA SLO, Studio ob 17h, 4.12.2017)