FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Objave Svetovne zdravstvene organizacije

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je specializirana agencija Združenih narodov. SZO ima vodilno vlogo pri globalnih vprašanjih s področja zdravja, določa smeri zdravstvenih raziskav, postavlja norme in standarde (npr. onesnaženje okolja, generična poimenovanja zdravil), oblikuje na dokazih temelječe opcije za politike (SDH), zagotavlja tehnično podporo državam ter spremlja in ocenjuje zdravstvene trende. Ustanovna listina SZO je stopila v veljavo 7. aprila 1948, zato vsako leto 7. aprila praznujemo Svetovni dan zdravja.

Delo SZO usmerjajo in nadzirajo države članice, ki so za obdobje od 2014 do 2019 določile naslednja prioritetna področja dela:

  • Napredek pri univerzalni dostopnosti do zdravstvenih storitev
  • Razvojni cilji tisočletja na področju zdravja (nedoseženi in prihodnji)
  • Obvladovanje izzivov na področju nenalezljivih bolezni, duševnega zdravja in nasilja
  • Izvajanje Mednarodnega zdravstvenega pravilnika
  • Izboljšanje dostopnosti do kakovostnih ključnih zdravil
  • Delo na področju socialnih, ekonomskih in okoljskih determinant zdravja

V SZO je 194 držav članic, od tega 53 v evropski regiji. Slovenija je postala članica SZO 7. 5. 1992.

Sodelovanje z državami članicami pretežno temelji na dveletnih pogodbah o sodelovanju.