FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Breme kaheksije in sarkopenije pri bolnikih s kroničnimi boleznimi: epidemiologija, patofiziologija in izidi - J3-9292