FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Projekt CrowdHealth se osredotoča na integracijo heterogenih zdravstvenih podatkov, ki bi naj omogočili na dokazih temelječe oblikovanje zdravstvenih politik.