FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Projekt JA CHRODIS-PLUS se osredotoča na pristope, ki bodo doprinesli k obvladovanju naraščajočega bremena, ki ga kronične bolezni predstavljajo za posameznike in zdravstvene sisteme v državah članicah EU.