FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojnih enot v zdravstvenih domovih.