FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Preveč soli škodi

Namen programa je zmanjšati uporabo kuhinjske soli pri prebivalcih Slovenije.