FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Projekt Zdravi na kvadrat 2 – promocija zdravja na delovnem mestu v kemijski in drugih predelovalnih industrijah je projekt, v katerem poleg GZS–Združenja kemijske industrije, kot vodje projekta, sodelujejo tudi ključni deležniki za spodbujanje zdravega življenjskega sloga v lokalnem okolju: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Olimpijski komite Slovenije  združenje športnih zvez (OKS), Športna zveza Ljubljane in Sindikat kemijske, nekovinske in gumarske industrije Slovenije.