FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Publikacije

Ustno zdravje odraslih 2019

Monografija Ustno zdravje odraslih 2019 predstavlja drugi del analize rezultatov raziskave o ustnem zdravju in se osredotoča na odrasle med 18. in 74. letom starosti. Z monografijo prvič na nacionalni ravni prikazujemo, kako odrasli prebivalci skrbijo za (svoje) ustno zdravje, kako ga ocenjujejo in kako njihovo ustno zdravje vpliva na kakovost življenja. Ugotovljene rezultate smo razdelili na posamezne vsebinske sklope in jih opremili s priporočili, ki predstavljajo osnovo za pripravo aktivnosti za ohranjanje in krepitev ustnega zdravja v Slovenji.

Mesečno poročilo za stanje na dan 1. 10. 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. oktober 2020.

Mesečno poročilo za stanje na dan 1. 9. 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. september 2020.

Mesečno poročilo za stanje na dan 1. 8. 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. avgust 2020.

Poročilo stanja v času epidemije Covid – 19 v obdobju od 16. 3. 2020 do 1.6.2020

Objavljamo poročilo stanja v času epidemije Covid – 19 v obdobju od 16. 3. 2020 do 1.6.2020

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. marec 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. marec 2020.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. februar 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. februar 2020.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. januar 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. januar 2020.
Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2019 v angleškem jeziku

Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2019 v angleškem jeziku

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok in resorjev pripravil Nacionalno poročilo 2019 o stanju na področju drog v RS. Poročilo zajema podatke za leto 2018 in je pripravljeno v angleškem jeziku.

Padci starejših odraslih - naraščajoči problem javnega zdravja

Publikacija je nastala v času, ko smo priča pospešenemu staranju prebivalstva, zaradi česar je pomembno, da politični odločevalci, načrtovalci intervencij, zdravstveni delavci in raziskovalci poznajo informacije o epidemiološki sliki padcev starejših odraslih in možnostih za njihovo preprečevanje.