FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Publikacije

Mesečno poročilo za stanje na dan 1. 10. 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. oktober 2020.

Mesečno poročilo za stanje na dan 1. 9. 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. september 2020.

Mesečno poročilo za stanje na dan 1. 8. 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. avgust 2020.

Poročilo stanja v času epidemije Covid – 19 v obdobju od 16. 3. 2020 do 1.6.2020

Objavljamo poročilo stanja v času epidemije Covid – 19 v obdobju od 16. 3. 2020 do 1.6.2020

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. marec 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. marec 2020.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. februar 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. februar 2020.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. januar 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. januar 2020.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. december 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. december 2019.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. november 2019

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. november 2019.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. oktober 2019

  • Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 10. 2019 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 7 dni manj kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 6 dni manj.
  • Tako pri prvih pregledih, kot pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah, se je v primerjavi z enakim dnem preteklega leta, skupno število čakajočih povečalo.