FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Z gibanjem do zdravja

Osveščamo splošno javnost o pomenu gibanja za zdravje in spodbujamo k izboljšanju gibalnih navad prebivalcev preko izvedbe preizkusov hoje na dva kilometra.