FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Projekt SWITCH uporablja pristope za spremembo vedenja, ki spodbujajo ljudi, da namesto izberejo bolj aktiven način potovanja. Ciljna skupina so ljudje v obdobju življenjskih sprememb (npr. selitev, sprememba zaposlitve).
 

Trajanje projekta:

01. 06. 2014-31. 05. 2016