FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola (RARHA: Reducing alcohol related harm – prvi projekt skupnega ukrepanja držav članic EU na področju alkohola)

Trajanje projekta:

1. 1. 2014 – 31. 12. 2016

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 09.09.2016

Publication: Public awareness, school-based and early interventions to reduce alcohol related harm

Read more