FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Projekt skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) je namenjen obširnemu in celostnemu pristopu k promociji zdravega in neodvisnega življenja v zreli starosti prebivalcev Evropske skupnosti. Projekt bo s spodbujanjem pristopa k preprečevanju starostne krhkosti v javnozdravstvenem programu prispeval k skupnemu evropskemu ukrepanju preprečevanja starostne krhkosti in oslabljenosti.  JA-ADVANTAGE predstavlja priložnost za sodelovanje in napredek k skupnim odločitvam na tem področju.

NIJZ bo na projektu skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) sodeloval pri vseh vsebinskih sklopih in hkrati vodil delovni paket 6, ki obravnava upravljanje krhkosti pri posamezniku.

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 31.01.2017

Action on frailty prevention policy in Europe started in JA-ADVANTAGE kick off meeting

Read more