FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Namen projekta je okrepiti sodelovanje med sodelujočimi državami pri zaznavanju novih psihoaktivnih substanc, znotraj držav pa okrepiti sodelovanje med različnimi akterji na tem področju (zdravstvo, nevladne organizacije, policija).
 

Trajanje projekta:
05. 01. 2015-04. 01. 2017