FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Projekt HoNCAB je namenjen spremljanju razvoja v bolnišničnih obravnavah nekaterih evropskih držav, članic EU ob začetku veljavnosti Direktive 2011/24/EU, ki govori o varstvu pravic in zagotavljanju kakovosti bolnikom iz držav članic Evropske Unije pri uporabi storitev zdravstvenega varstva v drugih državah članicah. Projekt spremlja začetno obdobje po uveljavitvi Direktive s pomočjo zbiranja podatkov o čezmejnih bolnikih v 7 sodelujočih državah (Italija, Francija, Slovenija, Avstrija, Malta, Madžarska, Grčija). 
 

Trajanje projekta:

1.9.2012 - 31.8.2015