FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Projekt se bo osredotočal na preverjanje uporabnosti in prilagodljivosti, kot tudi možnosti pospešenega uvajanja izdelkov nastalih v okviru pobud eZdravja, tako na nivoju EU kot v posameznih državah. Nastalo bo orodje za ocenjevanje zrelosti, uporabnosti in s tem primernosti rešitev, razvitih v posameznih projektih s poudarkom na rešitvah, ki prispevajo k vzpostavitvi informacijske infrastrukture na nivoju EU in struktur, ki omogočajo medsebojno povezovanje. EXPAND bo uporabil ugotovitve projekta epSOS.
 

Trajanje projekta:

1.1.2014 – 31.12.2015