FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Cilj projekta EuroMix  je razviti eksperimentalno preverjeno, stopenjsko strategijo za oceno tveganja izpostavljenosti mešanicam različnih kemikalij, ki izhajajo iz več virov v različnih življenjskih obdobjih.

Pri tem bo sodelovalo več kot 20 raziskovalnih in zdravstvenih institucij zato projekt predstavlja tudi krepitev sodelovanja med državami in institucijami s ciljem večje varnosti živil in hrane.
 

Trajanje projekta:

01.05.2015-30.04.2019