FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Euro HIV EDAT

Namen projekta je zagotoviti uporabno znanje za izboljšanje zgodnje diagnoze okužbe s HIV in zdravljenja med ranljivimi skupinami v Evropi.
 

Trajanje projekta:
1. 4. 2014-30. 09. 2017