FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Znanstveno sodelovanje na področju HTA v Evropi. Namen JA je  prispevali k razvoju zanesljivih, pravočasnih, preglednih in prenosljivih informacij in prispevati k razvoju modela evropskega HTA. NIJZ sodeluje kot vodilni partner v WP2-Diseminacija in je član izvršnega odbora. NIJZ je aktivno vključen v strokovno delo paketov WP 4 Core Model  in WP 5 Pharmaceuticals.
 

Trajanje projekta:

1. 10. 2012-31. 3. 2016