FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Namen projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI) je priprava podlag za vključitev v Strategijo aktivnega in zdravega staranja.