FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Center za preprečevanje odvisnosti izvaja program pomoči odvisnikom od drog, eksperimentatorjem in občasnim uživalcem drog ter njihovim svojcem.