FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Množične prireditve

Množične sprireditve lahko predstavljajo tveganje za lokalno razširitev in posledično širjenje nalezljivih bolezni tudi na mednarodnem nivoju. Udeleženci (tekmovalci in navijači) množičnih prireditev lahko nenamerno vnesejo različne povzročitelje nalezljivih bolezni iz domačega okolja.