FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Pripravljenost in odzivanje na področju nalezljivih bolezni

Na tej strani spletne strani objavljamo: postopke, smernice in priporočila za zgodnje zaznavanje tveganj za zdravje ljudi zaradi nalezljivih bolezni; za hitro odzivanje ter pravočasno in sorazmerno ukrepanje v primeru kopičenj, izbruhov oziroma epidemij nalezljivih bolezni; načrte pripravljenosti na področju varovanja zdravja ljudi pred nalezljivimi boleznimi ter dejavnostmi in smernicami na področju javnega zdravja za ustrezno izvajanje Mednarodnega zdravstvenega pravilnika Svetovne zdravstvene organizacije (2005) in Sklepa št. 1082/2013 Evropskega parlamenta o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje v Sloveniji.