FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Izobraževanja

Pomembno poslanstvo Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je izobraževanje strokovne javnosti na področju varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi. V okviru svoje dejavnosti izvajamo za zdravstvene delavce in sodelavce različne delavnice, seminarje, šole s katerimi nadgrajujemo znanje in dodajamo nova. Udeleženci dobijo potrdila o udeležbi in za določena izobraževanja tudi točke Zdravniške zbornice Slovenije in Zbornice zdravstvene in babiške nege.