FOR BETTER PUBLIC HEALTH

AMR - odpornost mikrobov proti zdravilom

Odpornost mikrobov proti zdravilom (AMR), zlasti bakterij proti antibiotikom, je njihova sposobnost, da razvijejo odpornost proti zdravilom (antibiotikom), ki se uporabljajo za zdravljenje okužb. Govorimo o pridobljeni odpornosti proti zdravilom. Za namene epidemiološkega spremljanja naravna odpornost posameznih mikrobov proti določenim zdravilom praviloma ni zajeta. S predpisovanjem antibiotikov in predvsem z neustrezno rabo le-teh, bakterije razvijejo odpornost proti enemu ali več antibiotikom/antibiotičnim skupinam. Izbor antibiotikov za zdravljenje je zato v nekaterih primerih že zelo zožen. Epidemiološko spremljanje AMR je pomembno za oceno stanja, sledenje trendov in načrtovanje ustreznih javnozdravstvenih ukrepov.

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 25.10.2018

EU-JAMRAI: Slovenian visit to the Czech Republic

Read more