FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Cvetni prah

Vsa vprašanja glede Dnevnika cvetnega prahu in obremenjenosti zraka z alergogenim cvetnim prahom lahko zastavite na: tel: 01 520 57 28 ali e-pošto: pelodinfo@nlzoh.si
Vse analize aerobioloških vzorcev so opravljene v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).