FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Uporaba prepovedanih drog, konoplje v zdravstvene namene in zloraba zdravil na recept med prebivalci Slovenije - povzetek

Namen publikacije je na kratko predstaviti nekatere ključne ugotovitve o razširjenosti uporabe in spremembah v uporabi posameznih prepovedanih drog, konoplje v zdravstvene namene in zlorabe psihoaktivnih zdravil na recept med prebivalci Slovenije v starosti 15-64 let. Podatki so zajeti iz zadnje Nacionalne raziskave o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog med prebivalci Slovenije.