FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Prvi val epidemije covida-19 skozi prizmo zdravstvene statistike

Namen pričujoče publikacije je predstaviti prvi val epidemije covida-19 s podatki zdravstvene statistike in presečnih raziskav, ki jih zbiramo in izvajamo na NIJZ. Ob prvem valu epidemije covida-19 je bila v Sloveniji prvič v zgodovini na področju celotne države razglašena epidemija. Ta je korenito posegla v delovanje države, vseh njenih sistemov kakor tudi v življenja vsakega posameznega prebivalca Slovenije. K boljšemu razumevanju dogajanja v tem obdobju stremi tudi ta publikacija.
 
2.1 Analiza obolevnosti zaradi covida-19
2.2 Analiza bolnišničnih obravnav bolnikov s covidom-19
2.3 Umrljivost oseb s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2
2.4 Bolniška odsotnost in prijavljeni primeri poškodb pri delu
3.1.Presežna umrljivost v času epidemije covida-19
4. Vpliv epidemije covida-19 na dostopnost zdravstvenega varstva in povpraševanje po zdravstvenih storitvah
5.1 Stališča in vedenja,povezana s covidom-19
5.2 Prehranjevanje, telesna dejavnost in spanje
5.3 Doživljanje in obvladovanje stresa
5.4 Uporaba alkohola
5.5 Uporaba drog