FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. november 2020

  • Objavljamo prvo mesečno poročilo s podatki o čakalnih dobah in številu čakajočih, v času druge razglasitve epidemije bolezni COVID - 19, ki je bila uradno razglašena 18.10.2020. Namen poročila je prikazati javnosti statističen pregled stanja na področju čakalnih dob in števila čakajočih na naboru storitev, ki jih spremljamo na mesečni ravni.
  • Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 11. 2020 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 13 dni manj kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 7 dni več.
  • Opozarjamo na nedopustno dolge čakalne dobe pri prvih revmatoloških, nevroloških in uroloških pregledih, pri žilnih operacijah, ORL operacijah in operacijah v ortopediji.
  • Pri stopnji nujnosti »Zelo hitro« na prve preglede nad dopustno dolgo čaka 67% vseh čakajočih, na terapevtsko-diagnostične postopke pa več kot 14  dni čaka 49% vseh čakajočih pri tej stopnji nujnosti.
  • V mesecu oktobru 2020 je bilo glede na podatke sistema eNaročanje za izbrani nabor vrst zdravstvenih storitev, ki so predmet spremljanja čakalnih dob, v čakalne sezname na novo vpisanih 79.682 kar je 15 % manj kot pretekli mesec, medtem ko je imelo predvideni datum termina 95.077 kar je 1 % manj kot pretekli mesec.
  • V mesecu oktobru 2020 je bilo v sistemu eNaročanja izdanih 301.406 napotnic, kar pomeni 78.689 oziroma 20,7 % manj izdanih napotnic kot mesec pred tem. V preteklem mesecu je bilo ustvarjenih 505.040 naročil, kar pomeni 60.360 oziroma 11,9 % manj izdelanih naročil kot v mesecu avgustu 2020.