FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Navodila za organizacijo in delovanje zdravstvenovzgojnih centrov ter izvajanje Programa svetovanja za zdravje

 

V okviru poročanja uspešnosti izvedenih delavnic in svetovanj (preko vprašalnika o napredku udeležencev, prisotnost udeležencev) je potrebno oblikovati ID udeležencev. Oblikovanje ID udeležencev je enostavno in pomembno z vidika poročanja ter doseganja kakovosti podatkov. Ker IMENA in PRIIMKA udeleženca zaradi varovanja osebnih podatkov NE SMETE beležiti in poročati na NIJZ, boste v sistem 1ka beležili identifikacijsko številko, ki pa je pomembna zaradi sledljivosti pacienta.

Spletni obrazci 1-ka za poročanje uspešnosti delavnic, ki se izvajajo v zdravstvenovzgojnih centrih, so dostopni na naslednjih povezavah:

Delavnica Zdravo hujšanje

Delavnica Zdravo jem

Delavnica Gibam se

Delavnica Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Delavnica Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

Spoprijemanje s stresom

Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

Delavnica Ali sem fit?

Zdravi odnosi

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola (temeljni del)

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola (vzdrževalni del)

V spletne obrazce vstopate z gesli, ki so vam bila posredovana preko e-pošte.

 

Pripravljen je dokument z naslovom "Spremljanje in poročanje poglobljenih delavnic in svetovanj - Navodila za izvajalce v ZVC in CKZ", katerega namen je predstavitev vseh ključnih informacij o spremljanju oz. evalvaciji poglobljenih psihoeduaktivnih in zdravstvenovzgojnih delavnic in svetovanj, ki se izvajajo v zdravstvenih domovih. Dokument je strukturiran sledeče:

- v 1. poglavju je predstavljen protokol spremljanja in poročanja podatkov na NIJZ;

- v 2. poglavju so predstavljeni izbrani kazalniki po posameznih poglobljenih delavnicah/ svetovanjih, ki jih je potrebno poročati na NIJZ;

- v 3. poglavju se nahajajo navodila za uporabo spletne aplikacije 1ka.

 

Navodila za poročanje delavnic, ki potekajo na daljavo, najdete v dokumentu »Spremljanje in poročanje poglobljenih delavnic, ki se v letu 2021 izvajajo na daljavo«.