FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Contact data

Public institution:National Institute of Public Health 
AcronymNIJZ
Slovene name:Nacionalni inštitut za javno zdravje  
Address: Trubarjeva 2, Ljubljana
Telephone: + 386 1 2441 400 
Fax: + 386 1 2441 447 

Contact data:

Media: 

info@nijz.si

pr@nijz.si