Z znanjem do boljšega zdravja

Dnevni vnos vode in pijač v Sloveniji

19. 01. 2012
Vodo v telo vnašamo predvsem neposredno v obliki popite tekočine, uživamo jo tudi kot del hrane; nekaj se je tvori tudi pri presnovi hranil v telesu. Zadostno količino zdravstveno ustrezne vode zagotavlja stalna preventivna dejavnost. Pri tem uporabljamo specifične podatke za slovensko populacijo.

Voda omogoča življenje in je eden osnovnih pogojev za zdravje. Pri njeni obravnavi se srečamo z vprašanji količin in vprašanji kakovosti. V človeškem telesu ima voda vrsto vlog: je gradbeni material in reaktant, topilo in medij za reakcije, transportno, mazivno, amortizacijsko in termoregulacijsko sredstvo. Za zagotavljanje ustrezne hidriranosti (količine) in zdravstvene ustreznosti (kakovost) so nujne stalne preventivne dejavnosti. Pomembno je, da pri teh dejavnostih lahko uporabljamo specifične podatke za slovensko populacijo.

Vodo lahko v telo vnašamo predvsem neposredno v obliki popite tekočine, npr.: voda, juha, mleko; uživamo pa jo tudi kot del hrane, npr.: sadje in zelenjava, ki so pretežno iz vode; nekaj se je tvori tudi pri presnovi hranil v telesu. Torej je pogosto bolj smiselno govoriti o tekočini kot o vodi ali pijači. Sestavine tekočin obravnavamo po mikrobioloških, kemijskih in fizikalnih parametrih kakovosti.

Celoten članek, ki temelji na podatkih iz raziskave o prehrambenih navadah prebivalcev Slovenije, najdete v spodnjih datotekah.

Datoteke: