Z znanjem do boljšega zdravja

»DIŠIŠ MI PO POMLADI« - Velika Polana, 30. 05. 2017

31. 05. 2017
Na tradicionalni regijski prireditvi »Dišiš mi po pomladi«, ki je bila 30. maja 2017 v Domu Krajanov v Veliki Polani smo organizatorji, NIJZ OE Murska Sobota in Pomursko društvo za boj proti raku obeležili zaključek fotografskega natečaja »Lepši je svet brez cigaret«, 31. maj - Svetovni dan brez tobaka ter zaključek zdravstveno vzgojne akcije "Slovesna obljuba" za šolsko leto 2016/17. Soorganizatorja sta bila OŠ Miška Kranjca Velika Polana in Občina Velika Polana.

Nacionalni inštitut za javno zdravje  OE Murska Sobota in Pomursko društvo za boj proti raku sta v soorganizaciji  pripravila zdravstveno vzgojno aktivnost na temo spodbujanja nekajenja med mladostniki. Ciljna skupina fotografskega   natečaja »Lepši je svet brez cigaret «  so bili učenci  5.- 9.  razreda  pomurskih osnovnih šol.   Učenci  so fotografirali zanimive  utrinke  povezane  s promocijo nekajenja med mladimi.   Na naslov Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Murska Sobota  je  prispelo  53  posameznih avtorskih fotografij  v digitalni obliki.   Dobili smo  14 plakatov z naslovom  Lepši  je svet brez cigaret, ki  so plod skupnega  dela učencev.

V natečaju so sodelovale šole: OŠ II M. Sobota, OŠ Grad, OŠ III M. Sobota, OŠ Miška Kranjca Velika Polana, OŠ Turnišče, OŠ Radenci.  

Plakati  in fotografije  so bili razstavljeni na prireditvi  in   tudi v avli trgovskega centra  Maximus.

Nagrajenci ( kategorija : fotografija)

1. mesto - Fotografija s sporočilom "Od nas je odvisno  kakšna bo naša pot!”, Karin Isabella Horvat, 5.r. OŠ Miška Kranjca Velika Polana, mentorica: Andreja Kavaš

2.mesto - Fotografija »Uživanje v rožicah », Ana Pozderec  8.b, OŠ Turnišče,  mentorica: Ivanka A. Lebar

3. mesto -  Fotografija s sporočilom: « Sonca so na nebu, Sonca smo na zemlji«, Pia Cigut 5.r. OŠ Miška Kranjca Velika Polana, mentorica : Andreja Kavaš

 

Nagrajenci (kategorija: plakat)

Skupni izdelek so  pripravili učenci  8.b OŠ Turnišče : Patrik Štaus, Vito Houber, Anja Zadravec, Karmen Verbančič, Ana Pozderec, Alex Srečo, Pia Žižek, Klara Bojnec in učenci 8.a: Nino Škafar, Maja Škafar, Nika Miholič, Gloria Verbančič 8.a z mentorico Ivanko A. Lebar. Učenci  so prejeli  skupno nagrado, ki jo donira TC Maximus : 2 uri bowlinga.

V imenu  Nacionalnega inštituta   OE Murska Sobota  je predstojnica Tatjana  Krajnc-Nikolić, dr. med.  spec, MScPH (UK) nagrajencem  in vsem sodelujočim učencem, avtorjem fotografij,   podelila priznanja, nagrade,  zahvale in pohvale.

Na prireditvi je Pomursko društvo za boj proti raku podelilo pohvale tudi pomurskim učencem, ki so sodelovali v akciji Zveze slovenskih društev za boj proti raku »Slovesna obljuba«, kjer so obljubili, da ne bodo prižgali prve cigarete.