Z znanjem do boljšega zdravja

Dialog o politikah za optimizacijo predpisovanja antibiotikov v domovih starejših občanov

14. 11. 2018
Odpornost mikrobov proti antibiotikom (angl. antimicrobial resistance; AMR) predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje. Stanovalcem v domovih starejših občanov (DSO) zdravniki pogosto predpišejo antibiotike. Kljub temu, da je predpisovanje antibiotikov v DSO v Sloveniji med nižjimi v Evropi, pa so stanovalcem pogosto predpisani zelo širokospektralni antibiotiki. Poleg tega se mikrobiološka diagnostika izvaja redko. Stanovalci so tudi pogosto kolonizirani z večkratno odpornimi bakterijami, proti katerim predpisani širokospektralni antibiotiki niso učinkoviti.

Na iniciativo Ministrstva za zdravje (MZ) je skupina slovenskih strokovnjakov v sodelovanju s strokovnjaki mreže EVIPNet Regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo pripravila predloge ukrepov za izboljšanje predpisovanja antibiotikov v domovih za starejše. Predlogi temeljijo na znanstvenih dokazih, ki nas usmerjajo k vpeljavi dokazano učinkovitih ukrepov.  

Včeraj, 14. novembra 2018, so MZ, NIJZ v sodelovanju s SZO organizirali »Dialog o politikah za optimizacijo predpisovanja antibiotikov v domovih starejših občanov«, na katerem so sodelovali slovenski strokovnjaki in strokovnjaki SZO. Namen dialoga o politikah je spodbuda sistematični uporabi z dokazi podprtih ukrepov pri oblikovanju zdravstvenih politik. Na dialogu so bili tako predstavljeni trije predlogi za izboljšanje predpisovanja antibiotikov v DSO v Sloveniji:

  • Spremljanje odpornosti mikrobov in predpisovanja antibiotikov ter optimizacija predpisovanja antibiotikov s povratno informacijo,
  • smernice za diagnostiko in zdravljenje pogostih okužb in
  • izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter informiranje stanovalcev oziroma njihovih svojcev.

Udeleženci dialoga so o vseh možnostih široko razpravljali in izpostavili, kaj podpira uvedbo posameznih ukrepov ter opozorili na možne ovire. Tuji strokovnjaki so pozdravili konstruktivno razpravo udeležencev in njihovo ekspertno poznavanje stanja v Sloveniji.

Dokument s predlogi za ukrepanje in priprava dialoga o politikah je rezultat sodelovanja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v mednarodni mreži EVIPNet Regionalnega urada SZO za Evropo in tvornega in uspešnega sodelovanja s SZO Pisarno za Slovenijo. EVIPNet je mreža za podporo pripravi z dokazi podprtih politik (angl. Evidence Informed Policy Making Network). Želimo si, da bomo nadaljevali s pripravo in izpeljavo učinkovitih ukrepov, ki bodo izboljšali zdravstveno obravnavo stanovalcev v domovih za starejše.

 

O dogodku je poročala tudi Svetovna zdravstvena organizacija na svoji spletni strani.

Prispevek je dostopen na TEJ POVEZAVI.