Sporočila za javnost

6. –10. marec 2017 Teden boja proti raku: Z roko v roki proti raku

06. 03. 2017
Od 6. do 10. marca 2017 poteka Teden boja proti raku, ki ga letos obeležujemo pod geslom »Z roko v roki proti raku«.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Onkoliški inštitut Ljubljana in Zveza slovenskih društev za boj proti raku tokrat izpostavljajo pomen sodelovanja med državnimi in civilnodružbenimi organizacijami za uspeh prizadevanj za obvladovanje raka na vseh ravneh, od preventive do rehabilitacije in paliativnega zdravljenja.

Na področju preventive so v ospredje postavili 11. nasvet Evropskega kodeksa proti raku, ki vabi k cepljenju proti okužbi s humanimi papilomavirusi (HPV) in virusu hepatitisa B. Predvsem spodbujajo starše, naj dovolijo svojim hčeram, da se cepijo proti HPV. Cepljenje, ki je brezplačno, dokazano manjša ogroženost z rakom materničnega vratu. Vse pomembne ukrepe obsega tudi novi Državni program za obvladovanje raka 2017–2022, ki je v potrjevanju.

»Cepljenje je eden najpomembnejših javnozdravstvenih ukrepov, ki je ob visoki precepljenosti skozi več desetletij bistveno zmanjšal pojavljanje nekaterih nalezljivih bolezni, nekatere se pojavljajo le posamično, nekatere pa so povsem izginile (npr. davica, otroška paraliza). Že več kot deset let je na voljo tudi cepivo za preprečevanje okužb s humanimi papilomavirusi (HPV), ki povzročajo raka materničnega vratu in nekatere druge rake. Od leta 2009 je to cepljenje tudi vključeno v nacionalni program cepljenja za deklice v 6. razredu, vendar je precepljenost le okrog 50-odstotna. Za izvajanje programa se v zadnjem času uporablja 9-valentno cepivo proti okužbam s HPV, ki poleg zaščite pred dvema nizkorizičnima tipoma HPV, ki povzročita okrog 90 % genitalnih bradavic, ščiti tudi pred okužbami s sedmimi visokorizičnimi tipi HPV (16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), ki povzročijo okrog 90 % raka materničnega vratu,« je povedala dr. Marta Grgič Vitek, dr. med. z NIJZ in dodala: »Odločitev za »ne-cepljenje« ima lahko posledice za zdravje. Deklica, ki ni bila cepljena, ima bistveno večje tveganje, da bo zbolela za predrakavimi spremembami ali rakom materničnega vratu, in večje tveganje za druge bolezni, ki so povezane s HPV, kot tudi za zaplete po zdravljenju le-teh.«

Evropski kodeks proti raku in 11. nasvet v zvezi s cepljenjem proti HPV in proti hepatitisu B

Dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku: »Na svetu, v Evropi in tudi v Sloveniji so rakave bolezni iz leta v leto večje javnozdravstveno breme. Dejstvo je, da bi bilo mogoče skoraj polovico vseh rakavih bolezni preprečiti z zdravim življenjskim slogom, cepljenjem, redno udeležbo v presejalnih programih za raka, pa tudi z življenjem v čim manj onesnaženem bivalnem in delovnem okolju. Čeprav je skrb za lastno zdravje dolžnost vsakega od nas, pa jo lahko udejanjamo samo v državi, ki podpira zdravje v vseh politikah, zato v preventivi raka in drugih bolezni ne gre pozabiti na odgovornost družbe. Z letošnjim geslom »Z roko v roki proti raku« poudarjamo, kako pomembno je povezovanje in  sodelovanje med organizacijami civilne družbe in državnimi ustanovami pri ustvarjanju pogojev za uspešno obvladovanje rakavih bolezni.

Nasvete, kako živeti, da bi si vsak posameznik kar najbolj zmanjšal individualno ogroženost z rakom, seveda ob podpori države, obsega Evropski kodeks proti raku. Nasvet o cepljenju deklic proti okužbi s HPV v Sloveniji upošteva premalo staršev, zato Zveza slovenskih društev za boj proti raku z novo knjižico in plakatom razlaga pomen cepljenja in poziva starše, naj dovolijo svojim deklicam, da se cepijo.«

»V obdobju DPOR 2010–2015 smo dosegli nekaj pomembnih uspehov na področju primarne in sekundarne (preventive), saj ugotavljamo, da se je znižala incidenca (število novih rakov) pljučnega raka pri moških (žal v porastu pri ženskah!), razpolovila se je pri raku materničnega vratu in se pomembno znižuje pri najpogostejšem raku v Sloveniji (debelo črevo in danka), ki ga tudi odkrivamo v zgodnejšem stadiju. Manj pa smo bili uspešni pri drugih ciljih DPOR. V naslednjem obdobju 2017-2021 želimo z DPOR še  izboljšati ukrepe na področju primarne in sekundarne preventive, s katerimi dejansko sledimo tudi  Evropskemu kodeksu proti raku s specifičnimi cilji in ukrepi. Med njimi je tudi cepljenje proti HPV in hepatitisu B. Cepljenje je eno od bistvenih uspešnih ukrepov, ki ga je medicina dala človeštvu, saj z njim ne preprečujemo le nalezljivih bolezni, ampak tudi nekatere vrste raka (materničnega vratu, žrela, jeter),« je novosti predstavil prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med. in dodal: »Na ostalih področjih DPOR želimo v obdobju 2017–2021 predvsem zagotoviti nadzor kakovosti izvajanja dejavnosti na področju diagnostike in zdravljenja raka v Sloveniji, uvesti mrežo celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe. Navajam le nekaj poudarkov v okviru načrtovanih aktivnosti DPOR v naslednjem obdobju: analiza in plan kadrov za področje onkološkega zdravstvenega varstva, mreže onkoloških centrov za zdravljenje pogostih rakov z nadzorom kakovosti obravnave (klinični registri), načrtovanje prvega zdravljenja s strani multidisciplinarnih konzilijev, smernice in prednostne napotitve ob sumu na raka. Če želimo večino teh ciljev uresničiti, bo vsekakor potrebna podpora s strani varne in kompatibilne informacijske tehnologije, ki se je doslej v slovenskem zdravstvu razvijala precej razdrobljeno in nesistematično.«