Z znanjem do boljšega zdravja

11. Posvet Kemijska varnost za vse: CMR* snovi od blizu

02. 07. 2019
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je dne 29. maja 2019 v PRIMUS Grand Hotelu na Ptuju v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje: Uradom RS za kemikalije in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje organiziral 11. posvet Kemijska varnost za vse: CMR* snovi od blizu.

Program in predstavitve predavanj 11. posveta Kemijska varnost za vse:

 

Ura

Vsebina

Izvajalka/-ec

8.30 – 9.00

Prihod in prijava udeleženk/-cev posveta

 9.00 – 9.15

Uvodni pozdrav ter predstavitev ciljev posveta

Predstavnice/-ki soorganizatorjev

 9.15 – 9.50

Dejavniki tveganja za nastanek raka

Gregor Serša, OI LJ

 9.50 – 10.30

Rakotvornost  in »rakotvornost«?

Tatjana Humar Jurič, URSK

10.30 – 11.00

Odmor

11.00 – 11.45

Ugotavljanje rakotvornosti snovi  in ocena tveganja

Mojca Fuart Gatnik, sam.raz.

11.45 - 12.15

Kaj bi bilo dobro vedeti o CMR snoveh za izobraževanje/ ozaveščanje?

Andreja Bačnik in Simona Slavič Kumer, ZRSŠ

12.15 – 12.45

Pogled na potrošniške proizvode skozi EU kemijsko zakonodajo REACH (odpadlo)

Simona Fajfar, URSK

12.45 – 13.45

Odmor za kosilo

13.45 – 14.15

Rakotvorne snovi v živilih in materialih v stiku z živili

Stanislava Kirinčič, Viviana Golia in Agnes Šömen Joksić, NIJZ

14.15 – 14.45

Trihalometani v bazenski kopalni vodi

Ivanka Gale, NIJZ

14.45 – 15.15

Zaključna diskusija posveta:

Kaj nas še zanima o CMR snoveh?

Predavateljice in udeleženke/-ci posveta

15.15 – 15.30

Evalvacija posveta

Izvajalci in udeleženci posveta

 

*CMR: Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic substances - Rakotvorno, mutageno in strupeno za razmnoževanje