Z znanjem do boljšega zdravja

Revija Javno zdravje

Javno zdravje je revija, ki obravnava široko področje javnega zdravja. Njen namen je krepitev in povezovanje znanosti ter stroke na področju javnega zdravja.
Z novo revijo želimo ustvariti platformo za izmenjavo znanstvenih spoznanj, strokovnih izkušenj in mnenj o pomembnih temah na področju javnega zdravja. Vsebine, predstavljene v reviji, so namenjene raziskovalcem, strokovnjakom, ki se ukvarjajo z javnim zdravjem, snovalcem politik na različnih upravnih nivojih ter upravljavcem projektov, ki zadevajo zdravje prebivalstva. Uredništvo revije je predano ustvarjanju kakovostne publikacije z namenom krepitve znanosti in stroke ter povezovanje le-te na interdisciplinarnem področju javnega zdravja v Sloveniji kakor tudi širše.
Za več informacij o reviji vas vljudno vabimo, da pošljete vprašanja na elektronski naslov: javnozdravje@nijz.si

Aktualno

Vabilo za prispevke k reviji Javno zdravje

Spoštovani,

prva številka revije Javno zdravje bo obravnavala staranje prebivalstva.
Staranje prinaša številne priložnosti in izzive na področje javnega zdravja. Dodatna leta življenja omogočajo posameznikom, da izpolnijo odložene cilje in se posvetijo aktivnostim v skladu s svojimi potrebami, željami in zmožnostmi. Njihova aktivna udeležba v vsakdanjem življenju je pomembna tako za starostnike same in njihove družine kot tudi za širšo družbo. Da bi kot družba omogočali kakovostno življenje tudi v višjih starostih, moramo ustvarjati primerne pogoje. Kjučen pogoj za aktivno soudeležbo starostnikov v vsakdanjem življenju je njihovo dobro zdravje.
Revščina, socialna izključenost, starostna diskriminacija, duševno zdravje, sočasne kronične bolezni, rak in poškodbe zaradi padcev, dostop do zdravstvenih storitev ter sistema dolgotrajne oskrbe predstavljajo le del prepleta dejavnikov, ki pomembno vplivajo na zdravje starejših. Kako se soočati z naštetimi in številnimi drugimi izzivi na področju staranja, kaj omogoča dobro zdravje starostnikov in kako ga ohranjati, bodo vprašanja, na katera bomo odgovarjali v prvi tematski številki revije Javno zdravje.
Avtorje, ki se raziskovalno ali na praktični ravni ukvarjajo s staranjem in družbenimi ter zdravstvenimi vprašanji, ki jih staranje zadeva, vabimo, da svoje izsledke raziskav, izkušnje iz prakse, primere dobrih praks in razmišljanja delite z bralci revije Javno zdravje. Sprejemamo izvirne in pregledne znanstvene članke, strokovne članke ter diskusijske prispevke.
Navodila za pripravo rokopisov najdete na spletni strani www.nijz.si/revijajavnozdravje. Prosimo vas, da rokopise pošljete na elektronski naslov javnozdravje@nijz.si. Rok za oddajo končnih verzij prispevkov je 6. junij 2017. Tematska številka revije bo objavljenja avgusta 2017.
Hkrati vas vabimo k oddaji rokopisov za drugo (netematsko) številko revije Javno zdravje, ki bo objavljena novembra 2017. Rokopise pošljite na naslov javnozdravje@nijz.si.

V pričakovanju vaših prispevkov vas lepo pozdravljamo.

 


Navodila za avtorje

Natančna navodila za avtorje lahko prenesete tukaj.

Katere vsebine sprejemamo?

V recenzentski postopek sprejemamo izvirne vsebine strokovnjakov javnega zdravja, klinične medicine, farmacije, sociologije, antropologije, psihologije, prava, ekonomije ter drugih ved, ki posredno ali neposredno obravnavajo zdravje prebivalstva. Doprinos vsebine k razumevanju, ohranjanju ali izboljševanju zdravja prebivalstva je  glavno merilo za objavo.

Katere vrste člankov sprejemamo?

Recenzentski postopek

Recenzentski postopek vodimo po visokih strokovnih in etičnih standardih. Vsak prispevek ocenijo neodvisni strokovnjaki po dvojno slepem postopku – identiteta avtorja je recenzentu prikrita in obratno. V reviji Javno zdravje stremimo k čim hitrejšemu in avtorjem prijaznemu recenzentskemu postopku.

Oddaja rokopisov

Rokopise pripravite skladno z navodili. Prispevke oddajte po elektronski pošti na naslov javnozdravje@nijz.si. Hkrati pošljite po običajni pošti tudi izjavo o avtorstvu, ki zahtevajo lastnoročni podpis, na naslov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, za revijo Javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana.

 


Uredniški odbor

Odgovorni urednik

Matej Vinko, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Tehnična urednica

Erna Bric, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Uredniški odbor

Mario Fafangel, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Matjaž Krošel, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Andreja Kukec, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Uršula Lipovec Čebron, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Igor Locatelli, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo

Bojan Musil, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Mircha Poldrugovac, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Andreja Rafaelič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Špela Selak, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Sonja Tomšič, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Nataša Verk, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Mitja Vrdelja, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Vesna Zadnik, Onkološki inštitut