Publikacije

Evalvacija programa promocije duševnega zdravja v šolskem okolju

Namen  te  publikacije  je  ovrednotiti oz. evalvirati promocijski in  preventivni program Ko učenca strese stres ter podati zaključke o njegovi učinkovitosti  in priporočila za naprej. V ta namen se  je izvedlo več vrst evalvacij,  tj.  procesna evalvacija ter  evalvacija vpliva in kratkoročnih  učinkov.  Zaradi sočasne vpeljave vsebin še dveh programov duševnega zdravja v šolsko okolje (tj.

S sladkorno boleznijo skozi življenje - Priročnik za izvajanje delavnice

Program je namenjen odraslim bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se zaradi sladkorne bolezni oskrbujejo v ambulanti splošne/družinske medicine in se želijo poglobljeno ukvarjati z življenjem s sladkorno boleznijo.

Testiranje telesne pripravljenosti starejših oseb: Senior fitness test - slovenska različica, Priročnik za preiskovalce

Namen testiranja telesne pripravljenosti je ozaveščati ljudi o stanju njihove telesne pripravljenosti in jih spodbuditi h gibanju za krepitev zdravja in dobrega počutja. Priročnik je namenjen izvajalcem tovrstnega testiranja starejših oseb, starih 65 let in več, in vsebuje podrobna navodila ter opise postopkov izvedbe takega testiranja.

Testiranje telesne pripravljenosti odraslih oseb, Priročnik za preiskovalce

Namen testiranja telesne pripravljenosti je ozaveščati ljudi o stanju njihove telesne pripravljenosti in jih spodbuditi h gibanju za krepitev zdravja in dobrega počutja. Priročnik je namenjen izvajalcem tovrstnega testiranja odraslih oseb, starih med 18 in 65 let, in vsebuje podrobna navodila ter opise postopkov izvedbe takega testiranja.

Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola: Slovenija, 2015

S pregledom podatkov o porabi alkohola, umrljivosti in hospitalizacij zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov v Sloveniji v letu 2015 smo želeli dobiti vpogled v problematiko ter ugotoviti morebitna odstopanja v primerjavi s podatki iz prejšnjih let.

Zvišan krvni sladkor

Priročnik je namenjen izobraževanju odraslih za čim bolj kakovostno življenje. S sistematičnim iskanjem dejavnikov tveganja in stanj z velikim tveganjem za kronične bolezni lahko pride do medikalizacije vsakdanjega življenja. Stalno spremljanje novih spoznanj na področju medicine je torej nujno, da lahko izvajamo samo tiste ukrepe, ki dejansko izboljšajo dolgoročno kakovost življenja in zdravja ljudi.
 

Priročnik za zdravnike družinske medicine

Pred vami je priročnik o integrirani obravnavi kroničnih nenalezljivih bolezni, namenjen zdravnikom družinske medicine ter drugim članom tima, ki se vključujejo v to obravnavo. Pri pisanju priročnika so sodelovali izkušeni avtorji s področja javnega zdravja in družinske medicine, ki so znanstvena spoznanja in organizacijske vidike izvajanja preventive predstavili na razumljiv način, podprt s praktičnimi nasveti za delo.

Gibam se - priročnik za izvedbo delavnice

Priročnik za izvedbo delavnice Gibam se je namenjen predvsem izvajalcem tovrstne delavnice, ki spada med poglobljene obravnave v Centrih za krepitev zdravja (CKZ). Priročnik je optimiziran in prenovljen na podlagi rezultatov testiranja delavnice Gibam se v projektu Skupaj za zdravje.

Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola med obsojenimi osebami v Sloveniji

Publikacija je rezultat raziskave, ki smo jo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) izvedli leta 2015 v sodelovanju z Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij zapora. Njen namen je prikazati razširjenost tveganih vedenj med zaprtimi osebami v slovenskih zaporih, spodbuditi razpravo o ustreznosti obstoječih ukrepov in programov preprečevanja in zmanjševanja tveganjih vedenj v teh okoljih in spodbuditi nadaljnje raziskovanje na tem področju.

Letno poročilo o kakovosti pitne vode v Sloveniji 2016

Poročilo o pitni vodi obsega pregled oskrbe s pitno vodo v Sloveniji in prikaz rezultatov laboratorijskega preskušanja vzorcev pitne vode. Spremljanje pitne vode predpisuje Pravilnik o pitni vodi.

Priloga k letnemu poročilu 2016 je dosegljiva na naslednji povezavi.