Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila okoliškim prebivalcem po požaru pri Vrhniki

25. 05. 2017
Požar v tovarni Kemis pri Vrhniki je poleg gmotne škode vplival tudi na okolje. Posamezne meritve še potekajo, zato vsi natančnejši podatki še niso na voljo.

 25. maj 2017

Na podlagi do sedaj pridobljenih rezultatov dodatno svetujemo sledeče preventivne ukrepe, ki veljajo dokler ne bodo znani rezultati analiz vseh vzorcev iz okolja:

  • Odsvetujemo igro v peskovniku, tudi če je bil pokrit v času požara.
  • Pri aktivnostih na prostem svetujemo previdnost pri dotikanju predmetov ali zemlje/peska, ki bi lahko bila onesnažena. Po aktivnostih si roke temeljito umijemo. Pozorni smo in nadzorujemo, da si temeljito umijejo roke tudi otroci. Opozarjamo jih, da ne dajejo rok v usta. Pred vstopom v stanovanje si temeljito očistimo obutev. Priporočamo, da se pred vstopom v stanovanje preobujemo. Z raztopino detergenta svetujemo tudi čiščenje zunanjih površin kot so igrala, stoli, mize, okenske police ... Mokre krpe oz. papirnate brisače po uporabi zavržemo v plastične vreče, ki niso biorazgradljive.
  • Pred vstopom v bivalne prostore z mokro krpo/brisačo obrišemo tudi hišne ljubljenčke.
  • Odsvetujemo intenzivno gibanje na prostem, posebno če se pri tem dviguje prah (npr. makadam).
  • Odsvetujemo pašo živali (ki jih redimo za lastne potrebe) na prostem, zaradi možnega vstopa škodljivih snovi v prehransko verigo. Zaradi slednjega odsvetujemo tudi košnjo. Za zagotavljanje varnosti živil in krme, ki se daje v promet (za prodajo) je pristojna Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki daje navodila in preverja varnost.
  • Zavržene vrtnine odložimo v plastične vreče in jih zapremo. Zaenkrat jih obravnavamo kot nevarne odpadke.
  • Kapnice oz. zbrane meteorne vode ne uporabljamo. 

Informacije o preventivnih ukrepih zbiranja bioloških odpadkov, ki jih je sprejelo Komunalno podjetje Vrhnika najdete na naslednji povezavi.


Morebitna dodatna priporočila s področja varovanja zdravja bodo objavljena na spletni strani NIJZ.

Več informacij glede ukrepanja v primeru požara najdete na naslednji povezavi.

Več informacij glede okoljskih posledic najdete na spletni strani Agencije RS za okolje.

Civilna zaščita občine Vrhnika redno obvešča o aktualnih informacijah na spletni strani vrhnika.si.


24. maj 2017

Rezultati analize tal so pokazali, da so na dveh lokacijah v bližini tovarne Kemis (K01 in K02) tla onesnažena s kadmijem čez opozorilno vrednost, kar pomeni, da pri pridelavi poljščin obstaja verjetnost škodljivih učinkov ali vplivov na zdravje ljudi in okolje. Predvidevamo, da gre tako za novo kot že obstoječe staro onesnaženje. Vzorec tal na lokaciji K01 je v globini kritično onesnažen tudi z  DDT – gre staro onesnaženje. Zaradi njega tla niso primerna za pridelavo rastlin namenjenih prehrani ljudi ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode.

Tla na lokaciji K03 (zahodno od tovarne Kemis) so onesnažena s kromom čez opozorilno vrednost, zato pri gojenju poljščin obstaja verjetnost škodljivih učinkov za zdravje ljudi ali okolje.

Ostali vzorci niso pokazali obremenjenosti, ki bi bila škodljiva za življenjske razmere rastlin ali živali, ali  bi poslabšala kakovost podtalnice oziroma vplivala na zdravje človeka ali okolja.

Inštitut Jožef Stefan izvaja dodatne analize tal in rastlinja glede vsebnosti težkih kovin na področju Vrhnike v naseljenem in kmetijskem območju, kjer se je valil dim ob požaru v Kemisu. Rezultati terenskih meritev zemljin ne kažejo odstopanj težkih kovin od normalnih vrednosti za tla. Vsebnosti živega srebra, niklja, arzena so pod mejo detekcije. Za rastlinje še ni rezultatov.

Na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so odvzeli vzorce krme (v naseljih Podlipa, Mala Ligojna, Rovte, Sinja Gorica in Stara Vrhnika) ter listnate zelenjave (solate in špinače) v naseljih Smrečje in Gabrče, od pridelovalcev, ki prodajajo zelenjavo na trgu. V naslednjem tednu pričakujejo rezultate analize na dioksine in furane, PCB, PAH, Pb, Cd, Hg, As, Ni in fluor. Na istih območjih so vzeli tudi vzorce zemlje za primerjavo.

Glede na dosedanje rezultate ocenjujemo, da so tla na prizadetem območju (razen na zgoraj omenjenih lokacijah) ustrezna za obdelovanje, vendar ker še ni rezultatov za dioksine in furane, obdelovanje zemlje odsvetujemo. Do končne objave rezultatov analize krme in zelenjave začasno odsvetujemo tudi uživanje kmetijskih pridelkov, ki so bili pridelani na zadimljenem območju.


19. maj 2017

Analiza zajema vzorce zraka, vode iz bližnjega potoka Tojnica in Ljubljanice, v katero se potok izliva, ter zemljine tako na površju kot v globini.

Analiza zemljine je v izdelavi, vendar prebivalcem svetujemo previdnost pri uporabi vrtnin in stiku z zemljino na območju, kjer se je valil dim. S hrano lahko zaužijemo tudi različne delce, ki se posedajo na sadje in zelenjavo ter na rastline, ki so krma za živali, in druge škodljive snovi, ki so lahko nastale pri požaru. Prebivalcem zato priporočamo, da onesnažene vrtnine in kmetijske pridelke, ki bi glede na razvoj že bili primerni za uporabo, raje zavržejo. Obstaja namreč tveganje, da škodnjivih snovi ni mogoče učinkovito odstraniti. Če območje rasti vrtnin ni bilo neposredno izpostavljeno oblaku dima, je manj verjetnosti, da so vrtnine onesnažene.

Pri aktivnostih na prostem svetujemo previdnost pri dotikanju predmetov ali zemlje/peska, ki bi lahko bila onesnažena. Igrala očistimo z detergentom. Prav tako odsvetujemo igro v peskovniku. Na območjih, kjer ni vidne onesnaženosti, ostalih zunanjih aktivnosti ni potrebno omejevati, kljub temu pa svetujemo previdnost pri zgoraj omenjenem ravnanju.  

Iz preventivnih razlogov, zaradi morebitnega nadaljnjega izlivanja in spiranja onesnažil iz potoka Tojnica na Vrhniki in do popolnega zaključka analiz vode, odsvetujemo potapljaške aktivnosti v Ljubljanici. V primeru nenamernih padcev v Ljubljanico, na primer pri veslanju, SUPanju in podobno, je treba kožo in lasišče sprati z veliko čiste tekoče vode in umiti z milom, oblačila in brisače pa oprati (več informacij na spletni strani Mestne občine Ljubljana).

Voda iz vodovoda je povsem primerna za uživanje, po zadnjih meritvah tudi v zraku ni zaznati povišanih koncentracij onesnaževal.