Z znanjem do boljšega zdravja

Poročila o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom

17. 01. 2018
Na tem mestu objavljamo tedenska poročila o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom na merilnih postajah v Sloveniji in povezave do mesečnih poročil ter letnih pregledov.

TEDENSKA POROČILA


Poročilo za SEPTEMBER 2017 je dostopno na povezavi.


Mesečna poročila o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom so objavljena mesečnem biltenu Naše okolje, dostopna so na povezavi.

Letna poročila o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom so objavljena v Zdravstvenem statističnem letopisu, dostopna so na povezavah (leto 2013, leto 2014, leto 2015).

Kazalec okolja Izpostavljenost prebivalcev alergenemu cvetnemu prahu je dostopen na povezavi.


8. junija 2017 je v Goriških Brdih potekalo strokovno srečanje OKOLJE, PODNEBJE IN ALERGIJE. Zbornik srečanja in povzetki predstavitev so dostopni na povezavi.