Podatkovne zbirke

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.11.2018

Fetalne smrti

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

07.11.2018

Evidenca sterilizacij

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

06.11.2018

Spremljanje bolnišničnih obravnav

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

05.07.2018

Izvajalci zdravstvene dejavnosti

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

16.09.2015

Evidenca uživalcev drog

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.02.2015

Prijava poškodbe pri delu

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.02.2015

Evidenca porabe zdravil izdanih na recept

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.02.2015

Prijava smrti

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

12.02.2015

Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu

Preberi več